DJB Handel en Interieur b.v.
Noorderringweg 2
9363 TC Marumtelefoonnummer: 0594 - 641178
fax: 0594 - 641177
email: info@djbhandel.nl
website: www.djbhandel.nl
IBAN: NL24RABO0114063184
BIC: RABONL2U
  btw nr. NL822552899801

Pieter van Kammen 06 - 23054227
Verhuur van aanhangwagens, kamersteigers, buitensteigers, ladders etc. etc.

Grotere kaart weergeven